Nyheter

Rådsmøte 29 november 2018

ERF avholdt årets siste rådsmøte torsdag 29 november. På møtet ble det gitt en orientering om hva som hadde skjedd siden siste rådsmøte, en gjennomgang av budsjett for 2018, status når det gjelder nye medlemmer til rådet, samt en orientering om den nye e-loven. ERF...

Etisk råds hjemmeside i ny design

Etisk råd for forsvarssektoren har valgt å lage en ny hjemmeside for lettere å kunne skape en interessant nettside for de som er opptatt av Forsvarsetikk. Bildet er hentet fra Forsvarets mediesenter arkiv og viser et bilde fra en nasjonal helseøvelse på Tynset under...