Arrangementer

Moralske, juridiske og militære utfordringer i krigen mot IS

Etisk råd for forsvarssektoren i samarbeid med Det Norske Videnskaps-Akademi og ConceptLab gjennomførte dette arrangementet tirsdag 13. september 2016 kl. 19-21 i Litteraturhuset i Oslo.

IS’ overgrep mot sivilbefolkningen synes å gi oss en rettferdig grunn til å føre krig mot IS. Men andre spørsmål må også besvares før bruk av militærmakt er legitim:
– har vi et rimelig håp om å lykkes, og hvordan sikrer vi suksess?
– hvordan sikrer vi at bruken av makt er proporsjonal slik at ikke sivilbefolkningen rammes mer enn nødvendig
– skal vi regne IS som en statlig aktør?
– hvordan unngår vi å bli medvirkende i overgrep begått av våre allierte?

Møtet ble åpnet med åpningsord fra Lene Bomann Larsen (Etisk råd/ConceptLab) og Ole M. Sejersted (Akademiet). Forøvrig var det presentasjoner fra Scott Gates: IS, fremmedkrigere og kalifatet, Gjert Lage Dyndal: Å kjempe en krig i glasshus, Lars Christie: Urettferdig folkerett og farlig moral i Syria og Geir Ulfstein: Gir folkeretten andre stater rett til selvforsvar mot IS? ble etterfulgt av debatt og spørsmål fra salen .