Årsplan

Rådet har utferdiget en årsplan for 2018 som innebærer at vi skal arbeide med disse sakene:

Inntil ny årsplan er lagt for 2019 gjelder årsplanen for 2018 fortsatt.